?

Log in

No account? Create an account
pallokuosi & hanei, ette kommentoineet Lj-cut… - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

[Oct. 29th, 2010|12:41 pm]
muhwelii
[Musiikki |Lady Gaga - Paparazzi | Powered by Last.fm]

pallokuosi & hanei, ette kommentoineet Lj-cut merkintään.

Kaverilistalle pääsee tottakai takaisin jos haluaa.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: pallokuosi
2010-10-29 10:09 am (UTC)
Oho, en muistanut! Tottakai haluan olla listalla : D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2010-10-29 10:30 am (UTC)
Okei! Lisään sut takas :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hanei
2010-10-29 01:58 pm (UTC)
Lisää toki takaisin :)
Oon vaan säheltänyt ympäriinsä ni en oo ehtiny/muistanu kommailla :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2010-10-29 02:22 pm (UTC)
Okkei! :)
(Reply) (Parent) (Thread)