?

Log in

No account? Create an account
FRIENDS ONLY - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

FRIENDS ONLY [Apr. 7th, 2015|08:31 pm]
muhwelii
Uudet kaverit ovat aina tervetulleita, mitä enemmän luettavaa, sitä parempi!

Kommentoi jos haluat lisätä minut kaveriksi. :-)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mysterieh
2012-09-25 06:20 pm (UTC)
irc-gallerian kautta eksyin tänne ja ajattelin kysyä oisitko mun uus kaveri? :p
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2012-09-27 08:04 am (UTC)
Joo ollaan kavereita!:)
(Reply) (Parent) (Thread)