?

Log in

No account? Create an account
FRIENDS ONLY - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

FRIENDS ONLY [Apr. 7th, 2015|08:31 pm]
muhwelii
Uudet kaverit ovat aina tervetulleita, mitä enemmän luettavaa, sitä parempi!

Kommentoi jos haluat lisätä minut kaveriksi. :-)
LinkReply

Comments:
From: miniuscelsius
2010-05-09 10:00 am (UTC)
huomasin että olit lisännyt miut.. joten lisäsin takasin :> totoro!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2010-05-09 12:38 pm (UTC)
jee, uusi kaveri! :D
(Reply) (Parent) (Thread)