?

Log in

No account? Create an account
FRIENDS ONLY - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

FRIENDS ONLY [Apr. 7th, 2015|08:31 pm]
muhwelii
Uudet kaverit ovat aina tervetulleita, mitä enemmän luettavaa, sitä parempi!

Kommentoi jos haluat lisätä minut kaveriksi. :-)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: muhwelii
2010-08-29 12:09 am (UTC)
no angstaan harvoin, oon positiivinen ja iloinen ihminen!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: emilianmaailma
2010-08-29 09:30 am (UTC)
No mut kyllä sinäki olet välillä hyvinkin änkstine immeine :DDD
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2010-08-29 09:31 am (UTC)
en usein! :D
(Reply) (Parent) (Thread)