?

Log in

No account? Create an account
Pyydä minua avautumaan jostain, mistä vain. Osallistua… - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

[Mar. 25th, 2010|01:21 pm]
muhwelii
Pyydä minua avautumaan jostain, mistä vain. Osallistua saa myös nimettömänä. Kopioi tämä sitten omaan blogiisi ja avaudu.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: maa_nan_tai
2010-03-25 11:32 am (UTC)
haa. heitänp sullekin:

parisuhde ( säkin saat avatua :--D)
kotona asuminen
perhe
eläimet
työ
koulu
liikunta (sali zumba jne)
(Reply) (Thread)
From: byedie
2010-03-25 01:50 pm (UTC)
Kuumehoureilu
Ihokarvat
Jenni Vartiainen
Ruokasota
Jannen perse
(Reply) (Thread)