?

Log in

No account? Create an account
Bye bye - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

Bye bye [Sep. 5th, 2011|10:11 am]
muhwelii
Tein viime viikolla Friends cutin, poistamiseen ei ole sen ihmeempiä perusteluja, mutta listalta lähtevät:

mustaa
nothing_today
pieceofdisaster
sayittwice
tiinaraita
flying_winga


Kaverilistalle pääsee toki takaisinkin, jos toi mun Friends cut-merkintä meni ohi. Jos kommentti jäi tarkoituksella pois, niin sitten toivotan hyvää jatkoa! :>
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: muhwelii
2011-09-05 01:41 pm (UTC)
Hihi, vaikket kommentoinut edellistä merkintää niin en edes ajatellut / raaskinut poistaa sua. Oot niin ihana! :D
(Reply) (Parent) (Thread)