?

Log in

pai pai! - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

pai pai! [Aug. 1st, 2010|03:16 pm]
muhwelii
[Tags|]
[Fiilis |happyhappy]

Moikka vaan kaikille viikon ajaksi, mä häippäsen nyt sinne Kreetalle!

Otan paljon kuvia, rusketun ja pidän muuteskin kivaa!

Hei hei rakkaat! <3
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: emilianmaailma
2010-08-01 01:33 pm (UTC)
Heippa muru <3
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: verikirsikka
2010-08-01 02:57 pm (UTC)
Hyvää matkaa ♥ Toivottavasti on ihana reissu.
(Reply) (Thread)