?

Log in

FRIENDS ONLY - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

FRIENDS ONLY [Apr. 7th, 2015|08:31 pm]
muhwelii
Uudet kaverit ovat aina tervetulleita, mitä enemmän luettavaa, sitä parempi!

Kommentoi jos haluat lisätä minut kaveriksi. :-)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nothing_today
2011-07-11 09:32 am (UTC)
hei löysin sinut lauran (lintuverta) kautta ja vaikuttaa mielenkiintoiselta nämä pari julkista entryasi plus kukaan lauran kaveri ei voi olla huono kaveri joten friends? :>
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2011-07-11 12:12 pm (UTC)
Ollaan vaan kavereita! Kivaa saada lisää luettavaa ja tutustua uuteen ihmiseen :)
(Reply) (Parent) (Thread)