?

Log in

FRIENDS ONLY - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

FRIENDS ONLY [Apr. 7th, 2015|08:31 pm]
muhwelii
Uudet kaverit ovat aina tervetulleita, mitä enemmän luettavaa, sitä parempi!

Kommentoi jos haluat lisätä minut kaveriksi. :-)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: maa_nan_tai
2010-04-07 05:38 pm (UTC)
meillon bileet kaikki sileex. lisää!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2010-04-07 05:42 pm (UTC)
ollaan jo kavereita hömppä :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maa_nan_tai
2010-04-07 05:50 pm (UTC)
aa, aattelin et oot poistanu tyylii kaikki ja uusiks pyydät XDD
(Reply) (Parent) (Thread)