?

Log in

FRIENDS ONLY - muhwelii [entries|archive|friends|userinfo]
Welcome to my world.

[ Minun | Profiili ]
[ Minun | Arkisto ]

FRIENDS ONLY [Apr. 7th, 2015|08:31 pm]
muhwelii
Uudet kaverit ovat aina tervetulleita, mitä enemmän luettavaa, sitä parempi!

Kommentoi jos haluat lisätä minut kaveriksi. :-)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: christaliina
2011-01-27 06:10 pm (UTC)
Heippa, haluaisitko olla kaverini? Loysin sinut yhteisten kaverien kautta. Ihana huomata, etta on ihmisia jotka kirjottaa usein ja viela positiivisesti:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: muhwelii
2011-01-27 07:33 pm (UTC)
Moi, ollaan vaan kavereita! :)
(Reply) (Parent) (Thread)